تاثیری که کمربند چرم دست دوز در فرم بدن می گذارد

کمربندهایی که مردان می پوشیدند عمدتاً برای مصارف استفاده می شد، سربازان آنها را برای حمل سلاح خود می پوشیدند.

کمربند چرم دست دوز به آرامی به نماد غرور و بخشی از یونیفرم تبدیل شدند، حتی زمانی که مردان در جنگ نبودند.

بعد از دهه 1920 از آنها برای محکم نگه داشتن شلوارهای خود در قسمت کمر نیز استفاده می شد، بدن مرد منحنی برای پوشیدن شلوار ندارد، بنابراین کمربند لازم است.

از اواسط دهه 90، شلوارها بسیار کم پوش شدند و کمربندها به یکی از الزامات کلیدی برای پوشیدن شلوار تبدیل شدند.

معمولاً کمربندهای مردانه در اندازه های کمری بین 27 تا 48 اینچ هستند، سگک ها قوی تر هستند و سوراخ ها در سمت چپ و سگک ها در سمت راست قرار دارند.

کمربند زنانه با معرفی دامن و تاپ شروع شد، آنها برای تکمیل لباس ها استفاده می شدند و بر کوچکی کمر بیشتر از کنار هم نگه داشتن لباس تأکید می کردند.

کمربندهای زنانه در طیف ها و مواد مختلفی تولید می شوند، عرض و تزئینات مورد استفاده برای کمربندها از زرق و برق ساده گرفته تا مروارید، الماس، یاقوت و فیروزه و غیره است.

آنها معمولا در اندازه های بین 24 اینچ تا 44 اینچ هستند، اگرچه بدن زنان دارای انحنا است و می تواند دامن یا شلوار را بدون استفاده از کمربند بالا نگه دارد، اما در دوران مدرن، شلوارهای کم کمر کمربند را برای ثابت نگه داشتن شلوار ضروری کرده اند.

گاهی اوقات کمربندهای زنانه دارای سوراخ هایی در سمت راست و سگک ها در سمت چپ هستند، اما همیشه اینطور نیست.

کمربندهای مردانه در اندازه های کمر از 27 اینچ تا 48 اینچ هستند.

کمربندهای زنانه در اندازه های کمری از 24 اینچ تا 44 اینچ هستند، گاهی اوقات سوراخ های کمربند زنان در سمت راست و سگک ها در سمت چپ قرار دارند.

در حالی که در کمربندهای مردانه سگک همیشه در سمت راست و سوراخ ها در سمت چپ هستند.