با کفش اسکیچرز در ایران به ثروت برسید

این هفته از درک روچ، یکی از بنیانگذاران Flow Feet، سازمانی که واقعاً اهمیت کفش را درک می کند، خواهید شنید.

برای نشان دادن حمایت خود از ماموریت ما، آنها 50 جفت کفش را در طی یک روز رانندگی با کفش جمع آوری کردند.

کفش اسکیچرز در ایران جزو باکیفیت ترین نمونه کفش ها می باشد که از فروش بالایی نیز برخوردار است.

کفش

در حالی که پوشیدن کفش فواید زیادی دارد، اما افرادی در سرتاسر جهان هستند که به دلیل نداشتن کفش مناسب در دسترس، قادر به بهره مندی از این مزایا نیستند.

Soles4Souls این امکان را برای کسانی که بیشتر به کفش مناسب نیاز دارند، می‌دهد تا یک جفت کفش خوب داشته باشند.

با آگاهی از اهمیت کفش مناسب و موفقیت Soles4Souls در دستیابی به این مناطق آسیب‌دیده، ما میزبان کفش‌های محلی برای کمک به این موضوع بودیم.

راندن کفش نه تنها الهام بخش افراد جامعه ما شد تا از یک هدف شایسته حمایت کنند، بلکه به ما یادآوری کرد که چرا کفش مناسب در وهله اول بسیار مهم است.

از بهبود جسمانی تا توانایی شرکت در یک جامعه، کفش‌ها می‌توانند کیفیت زندگی را بهبود ببخشند، از آسیب‌های بیماری جلوگیری کنند، به درمان افرادی که بیماری‌های مزمن پا دارند کمک کنند، حمایت از قوس‌های ناکافی یا پرون شدن بیش از حد را ارائه دهند، خود را ابراز کنند، و فرد را توانمند کنند.

در شرایط خطرناک کار کنید یا حتی به آن شغل مورد نظر کمک کنید.